Briff Gwnaethpwyd yng Nghymru ar gyfer Ymgynghoriaeth Allanol (AR GAU)

Cyflwyniad

Drwy ein llinyn ‘Gwnaethpwyd yng Nghymru’, mae Canolfan Ffilm Cymru yn dathlu straeon Cymreig ar y sgrin. Ein huchelgais ydy i ffilmiau Cymreig sefyll yn rheolaidd ochr yn ochr gyda theitlau ieithoedd tramor ac annibynnol o ansawdd uchel ledled y byd.

Y Briff

Mae Canolfan Ffilm Cymru yn chwilio am ymgynghorwyr allanol i ymchwilio ac i ddatblygu’r syniad o frand Gwnaethpwyd yng Nghymru, ar gyfer filmiau gyda chysylltiadau Cymreig. Gan adeiladu ar waith Canolfan Ffilm Cymru hyd yn hyn, a gyda chefnogaeth dros 25 o bartneriaid diwydiant (yn cynnwys BAFTA Cymru, Into Film a Ffilm Cymru Wales), ein nod ydy edrych ar sut y gallwn gynyddu ymwybyddiaeth o gynnwys sgrin Cymreig a chyflwyno’r neges yma i’r genhedlaeth ddigidol.

Gall y gwaith cwmpasu yma, a gefnogir gan Clwstwr Creadigol trwy Prifysgol Caerdydd, gynnwys:

  1. 1. Dysgu oddi wrth fodelau darparu DU a rhyngwladol eraill,
  2. 2. Edrych ar y syniad o hunaniaeth Cymreig, sut rydym yn dweud straeon a sut y gellid harneisio hyn i gyrraedd cynulleidfaoedd,
  3. 3. Edrych ar y bylchau mewn data, tueddiadau ac astudiaethau achos i weld sut y gallwn ddefnyddio data i gyrraedd cynulleidfaoedd.

Y dyddiad cau ar gyfer cynigion ydy Dydd Gwener 15fed Tachwedd.

Gall cyrff dderbyn gwahoddiad i drafod yn bersonol.

Dyld cyfeirio ymholiadau at hana@filmhubwales.org neu 02920 353740.

 

Darllenwch Fwy Yma

^
CY