Cefnogaeth i Aelodau

Gwybodaeth, cyfleoedd, canllawiau a ffurflenni cyflwyno.

Mae ein rhaglenni cymorth yn ymdrin â...

Nod y Gronfa Arddangos Ffilmiau (GAFf) ydy ailgychwyn y sector arddangos ffilmiau annibynnol a chynorthwyo gydag adferiad cyrff diwylliannol ar draws y DU.

Fe fydd yn cefnogi arddangoswyr i ailgychwyn gweithgaredd datblygu cynulleidfa yn unol ag amcanion FAN, rhaglennu ffilmiau Prydeinig annibynnol a rhyngwladol a darparu dangosiadau.

Ar gyfer ceisiadau, gwelwch y Gronfa Arddangos Ffilm (CAFf) - mae ein cronfeydd wedi symud i'r gronfa hon yn ystod Covid-19.

Dyma ein prif linyn ymgysylltu gyda chynulleidfaoedd yng Nghanolfan Ffilm Cymru gyda dwy alwad agored ar gyfartaledd bob blwyddyn. Cefnogaeth mynediad i raglenni ffilm Prydeinig/rhyngwladol, cynulleidfaoedd ifanc, cynhwysiant neu dreftadaeth ffilm. Darllenwch ein Blaenoriaethau os gwelwch yn dda.

Cefnogaeth mynediad ar gyfer dangosiadau sydd yn dathlu hunaniaeth Cymru, y Gymraeg a diwylliant Cymru neu dysgwch sut rydym yn cefnogi gwneuthurwyr ffilmiau. Darllenwch ein Blaenoriaethau os gwelwch yn dda..

Ar gyfer ceisiadau, gwelwch y Gronfa Arddangos Ffilm (CAFf) - mae ein cronfeydd wedi symud i'r gronfa hon yn ystod Covid-19.

Rhan o’n rhaglenni datblygu cynulleidfaoedd. Mae’r llinyn yma yn agored i wyliau ffilm sydd yn rhedeg rhaglenni ffilmiau Prydeinig neu ryngwladol. Darllenwch ein Blaenoriaethau os gwelwch yn dda.

 

Caiff yr holl brosiectau eu hasesu yn erbyn y gallu a'r potensial i ateb un neu ragor o amcanion craidd canolfan ffilm cymru. Darllenwch ein Blaenoriaethau os gwelwch yn dda

Os ydych eisiau mynychu cyfarfod, cwrs neu ddigwyddiad a fyddai o fudd i’ch corff ac i ddatblygu cynulleidfaoedd ond mae’r cosrau yn ormod gallwch gyflwyno cais am gefnogaeth.

Bob blwyddyn, mae BFI FAN yn cefnogi pedwar datganiad newydd sy’n haeddu cael eu gweld ar y sgrin fawr.

Darganfyddwch y teitlau diweddaraf o bob cwr o’r byd, cyflwynwch ffilm i’w hystyried, neu ceisiwch gefnogaeth i’ch dangosiad:

^
CY