Marchnata a Chyfryngau Cymdeithasol (CFfC)

Comisiynodd CFfC Jo Comino (Borderlines Film Festival) i gyflwyno astudiaeth gwmpasu o ddulliau marchnata cyfredol ac amlder cylchoedd rhaglennu ymhlith ystod o arddangoswyr sinema annibynnol yng Nghymru. Y nod oedd rhoi strategaeth farchnata ar waith ar gyfer FHW i gynyddu effaith tymhorau ledled y wlad a rhoi cyngor, adnoddau a gwybodaeth ymarferol i aelodau wrth iddynt gynnal eu rhaglenni sgrinio rheolaidd.

Lawrlwythwch y crynodeb gweithredol yma

Gofynnwch am yr adroddiad yn llawn trwy gysylltu â ni yma

 

Heather Maitland audience development and research logo

‘Cymerwyd ‘Ten Top Tips’ o sesiynau hyfforddi a rhwydweithio marchnata ffilm arbenigol Heather a ariannwyd gan CCC fel rhan o fenter Sinemau Cymru a gynhaliwyd yn Chapter (Caerdydd) a Clwyd Theatr Cymru (Yr Wyddgrug) ym mis Medi, 2014.

Darganfyddwch fwy am Heather yma.

Lawrlwythwch ‘awgrymiadau da’ Heather yma

 

^
CY
EN CY