CANOLFAN FFILM CYMRU YN CYFLWYNO BFI LOVE

Datganiad i'r Wasg: 15 Medi 2015 (Lawr Lwythwch)
 

Cyfle i ffoli ar ffilmiau yr hydref yma wrth i Ganolfan Ffilm Cymru gyhoeddi tymor atyniadol o ddigwyddiadau ledled Cymru. 

Mae Canolfan Ffilm Cymru yn gwahodd cynulleidfaoedd ar draws Cymru i ail danio eu hoffter o ffilmiau wrth i Rwydwaith Cynulleidfa Ffilm lansio BFI LOVE mewn partneriaeth gyda Plusnet. Tymor o ffilmiau i’w caru, ffilmiau i dorri eich calon.  
 

Fel rhan o’r tymor DU gyfan, BFI LOVE, rhwng Hydref a Rhagfyr 2015, fe fydd lleoliadau yn cyflwyno detholiad atyniadol o 85 o ddangosiadau a digwyddiadau i gynulleidfaoedd ar draws Cymru, o The Magic Lantern yn Nhywyn, i Gastell Coch yng Nghaerdydd.

Caiff cynulleidfaoedd eu tywys ar daith emosiynol gan brofi torcalon a hiraeth straeon cariad epig fel  A Brief Encounter (1945), comedïau ysgafn, hoffus, rhamantaidd fel  Amelie (2001) a straeon tywyll am obsesiwn, brad a pherygl yn cynnwys Fatal Attraction (1987).
 

O heddiw ymlaen mae rhestr gyflawn o ddigwyddiadau BFI LOVE Canolfan Ffilm Cymru ar gael yn  www.filmhubwales.org/whatson
 

Dywedodd Rheolwraig Strategol Canolfan Ffilm Cymru, Hana Lewis: “Caiff cynulleidfaoedd sawl cyfle i ddarganfod eu cariad tuag at ffilmiau yr hydref yma yn rhai o’r  sinemau annibynnol eithriadol sydd yng Nghymru. Gydag amrywiaeth o ddigwyddiadau cyffrous wedi’u trefnu, o gynhyrchiad aml gyfryngau o Brief Encounter yn The Torch, i deithio ffilmiau byr LGBTQI ‘Love Bites’ o Wobr Iris,mae digon o ddewis ar gael. Mae aelodau Canolfan Ffilm Cymru yn creu tymhorau creadigol, cyffrous o ffilmiau mawr BFI. Gyda Chapter fel corff arweiniol Canolfan Ffilm Cymru, mae gennym dymor cyffrous i ddod.”
 

Dywedodd Heather Stewart, Cyfarwyddwraig Greadigol, BFI: ‘‘Mae ffilm yn gallu dod â chariad yn fyw mewn modd mwy pwerus nag unrhyw ffurf gelfyddydol arall - mae'n rhith mwyaf hudolus sinema sydd wedi trawsnewid y ffordd yr ydym yn gweld ein hunain, a'n bywyd o gariad. Dydy'r tymor hwn ddim yn ymwneud â rhyw. Rydym yn dychwelyd at GARIAD: yn anwesu agosatrwydd y darlun agos a'r hir ddisgwyl am y gusan ar sgrin: union iaith sinema ei hun.”
 

Dyma rai o’r uchafbwyntiau o’r hyn sydd ar gael yn ystod tymor BFI LOVE Canolfan Ffilm Cymru:

 • Dangosiadau a chyd-ganu yng Nghastell Coch a Chastell Caerffili: Dewch gyda’ch blanced a’ch ffrindiau i awyrgylch atmosfferig Castell Coch a Chastell Caerffili i fwynhau straeon cymhleth a difyr gan Chapter ar safleoedd penodol. Mae ffilmiau’n cynnwys Beauty and the Beast, The Princess Bride a’r ffilm fud glasurol, Phantom of the Opera, wedi’i gosod i sgôr o Steepway Sound Collective a chyflwyniad cerddorol gan Opera Cenedlaethol Cymru. Oes angen diddori’r rhai ifanc? Fe fyddan nhw wrth eu bodd gyda’r sesiwn Cyd-ganu Frozen gyda Opera Cenedlaethol Cymru yn annog pawb i ganu. Fe fydd Chapter hefyd yn dathlu ochr dywyllach awydd ac obsesiwn gyda Hitchcock a Lynch ac Abertoir,Gŵyl Arswyd Rhyngwladol Cymru yn symud o Aberystwyth ac yn cyflwyno ffilmiau arswyd newydd ar gyfer Calan Gaeaf yn Chapter. Dyddiadau: 9-10 Hydref (Castell Coch) & 20-21 Tachwedd (Castell Caerffili).
   
 • Brief Encounter yn Theatr Torch: Yn gynwysiedig mewn rhaglen ffilm amrywiol trwy gydol Tachwedd a Rhagfyr fe fydd yna gynhyrchiad llwyfan aml gyfryngau trawiadol yn cynnwys cyflwyniadau byw a ffilm. Mae’r addasiad dramatig a theimladwy yma o Brief Encounter, a ysbrydolwyd gan fersiwn boblogaidd Broadway Kneehigh Theatre yn gynhyrchiad mwyaf sydd erioed wedi’i lwyfannu gan Gwmni Theatr Torch. Caiff y gynulleidfa ei thywys yn ôl mewn amser yn y noson arbennig yma gan eu harwain ar lwybr emosiynol o chwerthin i ddagrau ac yn ôl.  Dyddiadau: 8-24 Hydref (Theatr Torch, Aberdaugleddau).
   
 • LOVE Bites: Gan ddelio gyda themâu yn cynnwys Dod Allan, CARIAD gwaharddedig a CHARIAD anghyfreithlon, mae’r detholiad yma o ffilmiau byr LGBTQI o archif Gwobr Iris wedi’u dewis yn ofalus. Cyhoeddir manylion am y dangosiadau cyn hir.
   
 • Ffilmiau, cerddoriaeth a the bach prynhawn Sul yn The Magic Lantern, Tywyn: Cyfle i fwynhau te bach gyda cherddoriaeth ar thema cariad a dangosiadau ffilmiau yn cynnwys Casablanca, Gone with the Wind, Brief Encounter ac A Matter of Life and Death. Dyddiadau: Suliau o 25 Hydref (The Magic Lantern, Tywyn).
   
 • L’Amour at Le Monde: Mae Darkened Rooms yn cyflwyno Sinema Ffrengig yn y dull mwyaf rhamantaidd posibl, gyda bwyd, diod a cherddoriaeth wych mewn lleoliad dymunol. Dyddiadau: 13 a 14 Tachwedd (Le Monde, Caerdydd).
   
 • What’s the Grey Matter with Gregory?: Fe fydd disgyblion ysgol ar draws Cymru yn cymryd rhan mewn digwyddiad addysgol sydd yn ail ddychmygu rhamant arddegau Gregory’s Girl, Bill Forsyth ac yn archwilio’r gwyddoniaeth y tu ôl i atyniad dynol cyn eu cyflwyno nhw i’r rhamant hyfryd o’r 1980au Dyddiadau: Ionawr - Chwefror 2016 (20 Ionawr – Canolfan Gelfyddydol Taliesin, Abertawe, 27 Ionawr, Theatr Torch Aberdaugleddau, 4 Chwefror - Clwyd Theatr Cymru, Yr Wyddgrug)
   
 • Mae digwyddiadau yn y dyfodol yn cynnwys cyfres cariad fampir a Bollywood yn Neuadd Gwyn, Castell Nedd a thema esblygol cariad ar ffilm ym Mhafiliwn Pier Penarth. Gall cynulleidfaoedd ddathlu 100 mlynedd o gariad yn y Newbridge Memo, Caerffili a mynd ar daith i Ganolfan Gelfyddydau Memo, y Barri, lle y cyhoeddir rhaglenni cyn hir. 

Am ragor o wybodaeth am y prosiect ewch i: http://canolfanffilmcymru.org/projects/bfi-cariad-%E2%80%93-tymor-ffilmiau-mawr-201516

Mae rhagor o wybodaeth am BFI LOVE ar gael yn: www.bfi.org.uk/love ac ar y cyfryngau cymdeithasol: @BFI #BFILOVE


- DIWEDD-


NODIADAU I OLYGYDDION:

Ar gyfer ymholiadau pellach cysylltwch â:

Dan Thomas: dan@filmink.org / 07989 971956

Fleur Tucker: fleurcleotucker@gmail.com / 07703 679227

 

Lleoliadau yng Nghymru sydd yn cymryd rhan yn BFI LOVE:
 

The Magic Lantern, Tywyn
www.tywyncinema.co.uk
www.twitter.com/TywynCinema


Gŵyl Gwobr Iris
www.irisprize.org
www.facebook.com/IrisPrizeFestival
www.twitter.com/irisprize


Theatr y Torch, Abrdaugleddau
www.torchtheatre.co.uk
www.facebook.com/torchtheatre?fref=ts
www.twitter.com/TorchTheatre
 

Pafiliwn Pier Penarth
www.penarthpavilion.co.uk
www.facebook.com/pages/Penarth-Pier-Pavilion/629345310426217
www.twitter.com/PenarthPavilion


Darkened Rooms
www.darkenedrooms.com
www.facebook.com/DarkenedRooms?fref=ts
www.twitter.com/DarkenedRooms

 

Chapter, Caerdydd
www.chapter.org
www.facebook.com/chapterarts
www.twitter.com/chaptertweets


Newbridge Memo
www.newbridgememo.co.uk
www.facebook.com/NewbridgeMemo
www.twitter.com/NewbridgeMemo


Neuadd Gwyn, Castell Nedd
http://gwynhall.celticleisure.org/
www.facebook.com/thegwynhall
www.twitter.com/GwynHall


Canolfan Gelfyddydau Memo, y Barri
www.memoartscentre.co.uk
www.facebook.com/BarryMemo
www.twitter.com/BarryMemo
 

Canolfan Gelfyddydau Taliesin 
www.taliesinartscentre.co.uk
wwwtwitter.com/TaliesinSwansea
www.facebook.com/taliesinfanpage
 

Clwyd Theatr Cymru
www.clwyd-theatr-cymru.co.uk
www.facebook.com/TheatrClwyd?fref=ts
www.twitter.com/ClwydTweets

 

 

Canolfan Ffilm Cymru:

Nod Canolfan Ffim Cymru ydy cyflwyno rhagor o ffilmiau i ragor o bobl mewn rhagor o leoedd ar draws Cymru. Mae ei leoliadau aelod annibynnol yn rheolaidd yn datblygu dulliau arloesol i bobl yng Nghymru fynd i’r sinema.

Mae Canolfan Ffilm Cymru (y Ganolfan) yn un o naw ‘canolfan’ DU gyfan a gyllidir gan y Sefydliad Ffilmiau Prydeinig (BFI) i ffurfio’r Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN), a Chapter a benodwyd fel y Corff Arweiniol Canolfan Ffilm (FHLO) yng Nghymru, Ein nod ydy datblygu’r sector arddangos trwy gefnogaeth prosiect ymchwil, hyfforddiant a datblygu cynulleidfa. Ers sefydu Canolfan Ffilm Cymru yn 2013 rydym wedi cefnogi saith deg pedwar o brosiectau sinema cyffrous gan gyrraedd dros 51,600 aelodau cynulleidfa.

Mewn partneriaeth gyda’n sinemau, canolfannau celf, lleoliadau cymunedol, cymdeithasau, gwyliau ac ymarferwyr ffilm ehangach, nod y Ganolfan ydy dathlu a chefnogi’r sector ffilm bywiog yma yng Nghymru, gan gydweithio i ehangu a chynyddu dewis i gynulleidfaoedd ble bynnag maen nhw’n byw.

http://www.filmhubwales.org
Twitter: www.twitter.com/FilmHubWales 
Facebook: www.facebook.com/filmhubwales

 

Cysylltiadau Canolfan Ffilm Cymru
Hana Lewis, Rheolwraig Strategol, ar 02920 353 740 hana@filmhubwales.org or
Lisa Nesbitt, Swyddog Datblygu, ar 02920 311 067 / lisa@filmhubwales.org

 

Chapter:

Lleoliad aml  blatfform sydd yn cyflwyno ac yn cynhyrchu celf, perfformiadau byw a ffilmiau rhyngwladol o amgylch y byd ochr yn ochr â gofod cymdeithasol sydd yn croesawu dros 800,000 o ymwelwyr bob blwyddyn. Mae Chapter yn lleoliad cymunedol deinamig a diwylliannol gyda 2 sinema, theatrau, gofod arddangos a chaffi/bar, 60 cwmni preswyl mewn gofod gweithio diwylliannol ac ystafelloedd i’w llogi i 200 o grwpiau cymunedol a diwylliannol. O ran ffilm, Chapter ydy’r unig ganolfan ddiwylliannol yng Nghymru gydag ymrwymiadau llawn amser i raglenni ffilmiau diwylliannol, dwy sgrin, rhaglen addysgol, cefnogaeth Europa Cinema a mynediad i daflunio digidol diffiniad uchel.

www.chapter.org       
www.twitter.com/chaptertweets

 

BFI:
BFI ydy’r corff arweiniol ar gyfer ffilm yn y DU gyda’r uchelgais i greu amgylchedd ffilm ffynnianus lle y gall arloesi, cyfle a chreadigrwydd ffynnu trwy:

 • Cysylltu cynulleidfaoedd gyda’r dewis ehangaf o sinema Prydeinig a’r Byd,
 • Cadw a storio’r casgliad ffilm mwyaf arwyddocaol yn y byd ar gyfer cenedlaethau heddiw a’r dyfodol,
 • Hyrwyddo gwneuthurwyr ffilm newydd ac o’r radd flaenaf yn y DU,
 • Buddsoddi mewn gwaith creadigol, gwahanol ac adloniannol,
 • Hyrwyddo ffilmiau a doniau Prydeinig i’r byd, 
 • Tyfu’r genhedlaeth nesaf o wneuthurwyr a chynulleidfa ffilm.

 

Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI:

Mae Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI (BFI FAN) yn fenter bwysig a ddatblygwyd gan BFI i alluogi arbenigwyr ffilmiau a digwyddiadau i weithio mewn partneriaeth i hybu cynulleidfaoedd ffilm ar draws y DU, yn enwedig ym meysydd ffilmiau arbenigol ac annibynnol Prydeinig.  

Mae’r Rhwydwaith yn cynnwys naw Canolfan Ffilm ar draws y DU. Arweinir pob Canolfan gan Gorff Arweiniol Canolfan Ffilm (FHLO) sydd yn derbyn cyllid gan BFI i ddarparu rhaglenni helaeth, gweithgareddau datblygu cynulleidfa a hyfforddiant sector cefnogi yn eu rhanbarthau. 

 

BFI LOVE:

Grym cariad ydy rhith mwyaf hudolus y sinema sydd yn gwneud i’n calonnau guro’n gyflymach ac yn siapio ein breuddwydion a’n dyheadau. Mae BFI LOVE mewn partneriaeth gyda Plusnet yn brosiect newydd mawr a fydd yn ail danio angerdd cynulleidfaoedd am straeon cariad mwyaf poblogaidd ffilm a theledu. Mae’n berthynas i’w chofio ac mae’r tymor DU gyfan yn cynnwys dros 1000 o ddangosiadau mewn cannoedd o sinemau, digwyddiadau arbennig untro, ffilmiau newydd a phrin ar DVD a BFI Player, digwyddiadau addysg a chynnwys rhyngweithiol arloesol ar-lein ac ar y cyfryngau cymdeithasol.

www.bfi.org.uk/love
www.twitter.com/BFI
#BFILOVE


What’s the Grey Matter with Gregory?:

Mae’r prosiect yma yn cael ei reoli gan Cinelive, BFI Education, a Chanolfannau Ffilm Cymru, yr Alban a De Ddwyrain Lloegr. Mae wedi’i ddylunio ar gyfer disgyblion ysgol ac nid yw’n agored i’r cyhoedd. Mae tocynnau am ddim ac fe fydd ysgolion yn cael gwahoddiad uniongyrchol i fynychu.

Digwyddiad gweledol: fe fydd dyluniad y set, llwyfannu a gwisgoedd yn darparu cyfleoedd tynnu lluniau a ffilmio ardderchog i’r wasg

Corff addysg celfyddydau ydy Cinelive sydd yn gwahodd pobl ifanc i greu a throchi eu hunain mewn perfformiadau byw a chymryd rhan mewn profiad dysgu eithriadol.

Mae BFI Education yn helpu pobl o bob oed i ddeall a mwynhau ffilm. Maen nhw’n cynnal digwyddiadau a chyrsiau yn BFI Southbank ac yn annog cynulleidfaoedd newydd i fyd arbenigol, annibynnol ac archif.

 

FINAL_BFI LOVE press release_CYM.pdf