Gwahoddiad i Gynulleidfaoedd brofi ffilmiau mewn dulliau arloesol ledled Cymru

7 Awst 2015

Mae Canolfan Ffilm Cymru yn cyhoeddi tymor cyffrous o ffilmiau mewn lleoliadau Cymreig annibynnol

Nod Canolfan Ffilm Cymru ydy cyflwyno rhagor o ffilmiau, i ragor o bobl, mewn rhagor o leoedd ar draws Cymru. Mae ei leoliadau partner annibynnol wedi creu dulliau arloesol i bobl yng Nghymru fynd i’r sinema.

Dywedodd Hana Lewis, Rheolwraig Strategol Canolfan Ffilm Cymru:
“Mae Canolfan Ffilm Cymru, gyda Chapter fel ei gorff arweiniol, yn falch o ddatblygu’r tymor arloesol newydd yma o ddigwyddiadau, wedi’u creu gan aelodau’r Ganolfan ledled Cymru. Eleni rydym yn cyrraedd cynulleidfaoedd gwledig ac amrywiol yng Nghanolbarth, Gogledd, De a Gorllewin Cymru, gyda phopeth o sinema yn y gwyll, i ffilmiau archif ger yr afon, gyda sinema wrth galon pob prosiect.”


Dyma beth sydd ar y gweill:

Theatr y Torch, Aberdaugleddau
Caiff cynulleidfaoedd brofi’r awyr agored yn Awst eleni pan fydd Theatr y Torch yn cyflwyno eu rhaglen Sinema yn y Gwych trawiadol mewn safleoedd treftadaeth ar draws Sir Benfro. Cewch gyfle i wylio’r ffilm ffuglen wyddonol glasurol, Back to the Future gyda’r cychod ym Marina Aberdaugleddau yn gefndir, neu wrth iddi nosi, gwylio  Christopher Lee yn actio Dracula yng Nghastell Penfro. Rhagor yma.

 

Gŵyl ‘Caught by the River Teifi’, Caerfyrddin 
Yn cyflwyno gŵyl o ffilmiau, cerddoriaeth, byw yn yr awyr agored ac antur. Rhwng 10 a 17 Awst cewch gyfle i ymweld â Fforest sydd yn greosawgar i deuluoedd, Coal Warehouse neu River’s Edge; tri lleoliad hardd sydd yn arddangos Cymru ar ei gorau. Mae’r gwneuthurwr ffilm Kieran Evans wedi cadarnhau y bydd yn mynychu’r dathliad o’i waith ac fe fydd ffilmiau fel Vashti Bunyan, Finister a Kelly & Victor yn cael eu dangos ochr yn ochr â darnau ffilm archif prin lleol o’r Afon Teifi, gyda phopeth o arddangosfa cwryglau a setiau DJ i gynnwys y gynulleidfa!   Rhaor yma.

 

Cymryd Rhan a Clwyd Theatr Cymru, yr Wyddgrug
Os ydych yn hoffi’r syniad o wylio Paddington gyda’ch brechdannau marmalêd eich hun ar flanced bicnic, yna dyma’ch cyfle! Rhwng Gorffennaf 2015 a Mawrth 2016, fe fydd digwyddiadau ffilm arbennig yn ymddangos ar draws Sir y Fflint. Cewch gyfle i wylio Pride yn Nhŷ Clwb yr Wyddgrug ar 28 Awst! Ysbrydolwyd y prosiect gan y rhwydawaith Mold Do-It sydd yn arbenigo mewn gweithio gyda grwpiau pobl hŷn a phobl gyda salwch meddwl, anableddau dysgu neu anableddau corfforol. Rhagor yma.

 

Flicks in The Sticks, Powys 
Yng nghefn gwlad Canolbarth Cymru lle mae’n rhaid teithio ymhell i gyrraedd y sinema agosaf, a lle mae trafnidiaeth cyhoeddus yn wael a phrisiau tocynnau yn ddrud, mae  Flicks in the Sticks yn gwneud gwahaniaeth. Mewn deg lleoliad cymunedol yng Nghanol Powys mae grwpiau o wirfoddolwyr yn derbyn cefnogaeth i gynnal eu rhaglenni ffilm annibynnol uchelgeisiol eu hunain. Rhwng Medi 2015 a Mai 2016 fe fydd rhaglen gyffrous o ffilmiau yn llenwi neuaddau pentref ar draws y sir! Rhagor yma.


 
Gwyn Hall a Darkened Rooms, Parc Margam, Glyn Nedd

Yn ystod mis Medi eleni fe fydd y darparydd pop-yp Darkened Rooms a Neuadd Gwyn, Glyn Nedd yn dod at ei gilydd am y tro cyntaf i ddod â dwy ffilm arswyd glasurol yn fyw yn lleoliad iasoer Castell Parc Margam. Fe fydd The Haunting (1963) a Wolfman (1941), a seiliwyd ar deulu’r Talbot a’u hystad wledig yng Nghymru, yn cael eu dangos wrth iddi nosi. Fe fydd plant ysgolion lleol yn cymryd rhan yn y gweithdai pŵer sain gyda’r elusen genedlaethol, Into Film Cymru yn ystod y dydd. Rhagor yma.

 

-DIWEDD-

AMDANOM NI


Canolfan Ffilm Cymru
Mae Canolfan Ffilm Cymru yn un o naw ‘canolfan’ ledled y DU a gyllidir gan y Sefydliad Ffilm Prydeinig (BFI) i ffurfio’r Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN), ac mae Chpater wedi’i benodi fel y Corff Arweiniol Canolfan Ffilm yng Nghymru. Ein nod ydy datblygu’r sector arddangos trwy gefnogaeth prosiect ymchwil, hyfforddiant a datblygu cynulleidfaoedd penodol. Ers sefydlu Canolfan Ffilm Cymru yn 2013, rydym wedi cefnogi chwe deg naw o  brosiectau sinema cyffrous gan gyrraedd dros 51,600 o aelodau cynulleidfa.

Mewn partneriaeth gyda’n sinemàu sydd yn bartneriaid, canolfannau celf, lleoliadau cymunedol, cymdeithasau, gwyliau ac ymarferwyr ffilm ehangach, nod y Ganolfan ydy cefnogi’r sector ffilm diwylliannol bywiog yma yng Nghymru, gan gydweithio i ehangu a chynyddu dewisiadau i gynulleidfaoedd, ble bynnag maen nhw’n byw 

 

Chapter 

Lleoliad aml blatfform sydd yn cyflwyno ac yn cynhyrchu celf rhyngwladol, perfformiadau byw a ffilmiau ar draws y byd ochr yn ochr â gofod cymdeithasol sydd yn croesawu dros 800,000 o ymwelwyr bob blwyddyn. Mae Chapter yn lleoliad cymunedol diwylliannol a chymunedol deinamig gyda 2 sinema, theatrau, gofod arddangos a chaffi/bar, 60 o gwmnïau preswyl mewn gofod diwylliannol ac ystafelloedd i’w llogi i 200 o grwpiau cymunedol a diwylliannol. O ran ffilmiau, Chapter ydy’r unig ganolfan ddiwylliannol yng Nghymru gydag ymrwymiadau llawn amser i raglenni ffilmiau diwylliannol, dwy sgrin, rhaglen addysgol, cefnogaeth Sinema Ewrop a mynediad i daflunio digidol diffiniad uchel.
www.chapter.org    

 

Y Sefydliad Ffilm Prydeinig  (BFI)
Sefydlwyd BFI ym 1933. Mae’n gorff elusen wedi’i lywodraethu gan Siarter Brenhinol. Mae’n cyfuno rolau diwylliannol, creadigol a diwydiannol, gan ddwyn ynghyd Archif Cenedlaethol BFI a Llyfrgell Reuben BFI, dosbarthu, arddangos ac addysg  ffilmiau yn BFI Southbank a BFI IMAX, cyhoeddi a gwyliau ffilmiau. Mae BFI yn dyfarnu cyllid Loteri i gynhyrchu, dosbarthu, addysg, datblygu cynulleidfa ffilm yn ogystal â gwybodaeth ac ymchwil y farchnad.
http://www.bfi.org.uk/  

 

Manylion Partneriaid y Ganolfan

Theatr y Torch: http://sunsetcinema.wales/  
Caught by the River: http://www.teififestival.co.uk/  
Cymryd Rhan: http://www.cymryd-rhan.org.uk/ 
Clwyd Theatr Cymru: http://www.clwyd-theatr-cymru.co.uk/
Flicks in the Sticks: http://www.artsalive.co.uk/Flicks.aspx 
Neuadd Gwyn: http://gwynhall.celticleisure.org/ 
Darkened Rooms: http://darkenedrooms.com/ 
Into Film Cymru http://www.intofilm.org/