BETH SYDD YMLAEN

Beth sydd ymlaen yn eich ardal....
 

YMWADIAD: Mae’r adran ‘Beth sydd Ymlaen’ ar ein gwefan yn cael ei diweddaru gan ein Haelodau. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwybodaeth gywir a diweddaraf o ‘Beth sydd Ymalen’. Mae hyn yn cynnwys cymryd camau rhesymol i wirio cywirdeb a chynnwys yr wybodaeth a ddarperir gan drydydd parti (ein Haelodau). Ni allwn dderbyn cyfrifoldeb am ddigwyddiadau yr ydym yn rhoi cyhoeddusrwydd iddyn nhw nad ydyn nhw wedi cael eu trefnu gan y Ganolfan.

Cadwn yr hawl i wrthod cyhoeddi cyflwyniadau. Mae’r Ganolfan hefyd yn cysylltu i wefannau a gynhelir gan gyrff eraill. Dydy Canolfan Ffilm Cymru ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol

 
NT Live: A Midsummer Night’s Dream Thu, 17/10/2019 - 7:00pm to 10:00pm Memo Arts Centre Memo Arts Centre
Northern Ballet Live: Dracula (12A) Thu, 31/10/2019 - 7:15pm to 10:15pm Memo Arts Centre Memo Arts Centre
NT Live: Hansard Thu, 07/11/2019 - 7:00pm to 10:00pm Memo Arts Centre Memo Arts Centre
NT Live: Present Laughter Tue, 03/12/2019 - 7:00pm to 10:00pm Memo Arts Centre Memo Arts Centre
André Rieu: 70 Years Young Sat, 04/01/2020 - 7:00pm to Sun, 05/01/2020 - 3:00pm Memo Arts Centre Memo Arts Centre

Pages