GWNAETHPWYD YNG NGHYMRU

Mae dolenni yma i ffilmiau wedi'u gwneud yng Nghymru, ffilmiau Cymraeg a ffilmiau Archif Cymreig a manylion am sut y gallwch archebu'r ffilmiau yma ar gyfer eich lleoliad.

Gall Canolfan Ffilm Cymru gynnig cymorth i arddangoswyr ar gyfer amrediad o raglenni ffilm Cymreig, o ddangosiadau sengl i dymhorau, neu ddigwyddiadau gyda thalent yn bresennol. Ewch i'n tudalen Cymorth yma.

Noder nad ydy Canolfan Ffilm Cymru yn gallu cynnig cymorth ariannol ar gyfer cynhyrchu, datblygu a dosbarthu ffilmiau. Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am wybodaeth ynghylch sut rydym yn gallu cefnogi gwneuthurwyr ffilmiau.