Marchnata A Chyfryngau Cymdeithasol

Mae manylion a lawr wythiadau yn berthynol i fentrau marchnata a chyfryngau cymdeithasol a reolir gan y Ganolfan gyda’r nod o ddatblygu cynulleidfaoedd ar gyfer ffilmiau arbenigol ar gael yma:
 

Mae gwybodaeth a lawr lwythiadau defnyddiol ar gyfer mentrau marchnata a chyfryngau cymdeithasol ar gael yma:

 

YMGYRCH DIWRNOD SAN FFOLANT - YMGYRCH TRYDAR:#whatislove
Fe wnaeth Canolfan Ffilm Cymru gymryd rhan mewn ymgyrch trydar DU gyfan yn yr wythnos yn arwain at Ddiwrnod San Ffolant 2015 gyda'n haelodau, Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN) a'r BFI. Nod yr ymgych oedd ymgysylltu cynulleidfaoedd mewn trafodaeth fywiog a hwyliog am eu hoff ffilmiau 'cariad' cyn tymor BFI, love (Hydref 2015). 

 • Os ydych yn aelod o Ganolfan Ffilm Cymru ac yn dymuno gwybod rhagor am sut y gwnaethom gynnal yr ymgyrch yma, e-bostiwch ni yma.
 • Galwch weld uchafbwyntiau'r ymgyrch yma ar Storify.


Film Hub Wales
MARCHNATA: STRATEGAETH FARCHNATA CANOLFAN FFILM CYMRU
Fe wnaeth Canolfan Ffilm Cymru gomisiynu Jo Comino (Borderlines Film Festival) i ddarparu astudiaeth gwmpasu o'r dulliau marchnata cyfredol ac amlder cylchoedd rhaglennu ymysg amrediad o arddangoswyr ffilmiau annibynnol yng Nghymru. Y nod oedd creu strategaeth farchnata i Ganolfan Ffilm Cymru i wneud y mwyaf o effaith tymhorau ledled y wlad ac i roi cyngor, adnoddau a gwybodaeth ymarferol i aelodau wrth iddyn nhw ddarparu eu rhaglenni dangosiadau rheolaidd

 • Lawr lwythwch y crynodeb gweithredol isod neu gofynnwch am yr adroddiad llawn trwy gysylltu gyda ni yma.
   

TYMOR FFILMIAU BFI:#BFISciFi
Rhwng Hydref 2014 - Chwefror 2015, fe wnaeth Canolfan Ffilm Cymru a'n haelodau greu rhaglen Sci-fI ranbarthol benodol fel rhan o dymor ffilmiau ledled y wlad BFI.
 

 • Os hoffech wybod rhagor am yr ymgyrch trydar a gweld pwy gymrodd ran, gallwch weld yr uchafbwyntiau yma.
 • Gallwch hefyd weld uchafbwyntiau Doctor Who: Death in Heaven yma ar Storify - rhagddigwyddiad arbennig ar y cyd gyda Chanolfan Ffilm Cymru, sinema pop-yp Chapter, BAFTA Cymru a BBC Cymru Wales.

   

Heather Maitland audience development and research logo


MARCHNATA: HEATHER MAITLAND - DATBLYGU CYNULLEIDFAOEDD AR GYFER SINEMA DIWYLLIANNOL
'Deg o brif gynghorion' wedi'u cymryd o sesiynau hyfforddi a rhwydweithio marchnata ffilmiau arbenigol Heather a gyllidwyd gan CCC fel rhan o'r fenter Sinemau Cymru a gynhaliwyd yn Chapter (Caerdydd) a Clwyd Theatr Cymru (yr Wyddgrug) ym Medi 2014 

 • Gallwch ddarganfod rhagor am Heather yma.
 • Lawr lwythwch 'deg o brif gynghorion' Heather isod.