January 23, 09:30am

Canolbwynt yr Ŵyl: Cynulleidfaoedd Ffilm Ifanc

Cineworld Llandudno Junction
ARCHEBWCH EICH LLE YMA

 

Dyddiad: Ionawr 23, 2018
Amser: 9:30-16:30
Lleoliad: Cineworld Cyffordd Llandudno

Hoffem eich gwahodd i sesiwn hyfforddi rhyngweithiol Canolfan Ffilm Cymru ar gyfer trefnwyr gwyliau ffilm sydd yn gweithio gyda chynulleidfaoedd ifanc, dan arweiniad Martin Grund a Jamie Cross o Leeds Young Film Festival, fel rhan o On The Move, Iris

Fe fyddwn yn edrych ar ddulliau arloesol o gyrraedd cynulleidfaoedd ifanc gan ganolbwyntio ar yr oedran 16-30, i raglennu, gweithio gyda gwirfoddolwyr a rheolaeth digwyddiadau . 

Mae hyn yn cyd-fynd gyda lansiad Rhwydwaith Gwyliau Ieuenctid Cymru sydd â'r nod o ddod â gwyliau ffilm Cymreig sydd yn gweithio gyda chynulleidfaoedd ifanc, neu sydd yn anelu at weithio gyda chynulleidfaoedd ifanc, at ei gilydd. Efallai eich bod eisoes yn cynnig rhaglen ar gyfer eich cynulleidfaoedd ifanc ac eisiau cysylltu gyda chyrff eraill, neu efallai mai dechrau gweithio gyda'r grŵp oedran yma yr ydych chi ac yn chwilio am ysbrydoliaeth...
 

Dyma raglen y dydd ar hyn o bryd, ond gall newid:

9:30 Cofrestru a Lluniaeth
10:00 Croeso a chyflwyniad
10:15 Gweithio gyda gwirfoddolwyr(Jamie Cross)
11:15 Egwyl
11:30 Rheolaeth Digwyddiadau (Jamie Cross)
12:30Cinio
13:00 Rhaglennu (Martin Grund)
14:00 Egwyl
14:15 Marchnata (Martin Grund)
15:15 Egwyl
15:30 Rhwydwaith Gwyliau Ieuenctid Cymru (Wicked Wales)
16:30 Dirwyn i ben

Darperir cinio a lluniaeth.

AM DDIM i aelodau Canolfan Ffilm Cymru 

 

Cefnogaeth Bwrseriaeth Ac Aelodaeth:

  • Mae'r digwyddiad yma yn gymwys ar gyfer cefnogaeth bwrseriaeth. Gall Canolfan Ffilm Cymru dalu costau teithio a llety i aelodau fynychu. Llanwch ffurflen yma
  • Os nad ydych yn aelod o Ganolfan Ffilm Cymru eto, gallwch ymuno am ddim yma.

 

Gwyl Ffilm Ieuenctid Leeds:

Martin Grund

Astudiodd Martin, oedd yn hoff eithriadol o ffilmiau yn ifanc iawn, ffotograffi ym Mhrifysgol Trent a hyfforddi i fod yn athro Technoleg Dylunio ym Mhrifysgol Leeds Beckett lle y sefydlodd Gymdeithas Arswyd Leeds. Ymunodd â Leeds Film yn 2006 ac erbyn hyn mae'n Gynhyrchydd ac yn Rhaglennydd i Ŵyl Ffilm Ieuenctid Leeds, y digwyddiad ffilm mwyaf i'r teulu yn y DU; a'r Ŵyl Ffilm Independent Directions (INDIs), gwyl gymharol newydd i bobl ifanc 16+ sydd yn awyddus i greu gyrfa o wneud ffilmiau. Sefydlodd MediaFish yn 2007, clwb ffilmiau a grŵp ymgynghorwyr i bobl ifanc 16-19 oed sydd wedi datblygu ers hynny yn Rhwydwaith INDI. Mae Martin hefyd yn rhaglennu llinyn Fanomenon Gŵyl Ffilm Ryngwladol Leeds ac mae'n ddylunydd graffeg llawrydd. Pan nad yw'n gwylio ffilmiau mae'n mwynhau bwyta ei ffordd o amgylch Ewrop yn darganfod bwydydd newydd gyda'i wraig Sarah. Mae ganddo gath eithriadol o dwp o'r enw Lugosi. 


Jamie Cross - Gweithiwr Gwyliau Llawrydd
Mae Jamie Cross yn weithiwr llawrydd sydd yn arbenigo mewn darpariaeth logisteg a rheolaeth digwyddiadau gwyliau mawr aml leoliadau gyda dros saith mlynedd o brofiad o wyliau ffilm. Mae'n gweithio gyda Gŵyl Ffilm Rhyngwladol Leeds, yr ŵyl ffilm fwyaf yn Lloegr y tu allan i Lundain, lle ar hyn o bryd mae'n Reolwr Cynhyrchu, ond mae wedi gweithio i Ŵyl Ffilm Ieuenctid Leeds hefyd yn y gorffennol, ac i  Sheffield Doc/Fest, Gŵyl Gelfyddydau Ffilm a Chyfryngau Berwick Upon Tweed Film a Gŵyl Ffilm Rhyngwladol Caeredin 

Mae gan Jamie brofiad helaeth gyda chyllidebau, tocynnau, asesiadau iechyd a risg, rheoli lleoliadau ac adeiladau. Yn flynyddol mae'n cynllunio 700 o ddigwyddiadau yn cynnwys dangosiadau, sgyrsiau, sioeau theatr, derbyniadau diodydd a gosodiadau celf. Mae'n rheoli recriwtio dros 80 o aelodau staff a dros 400 o wirfoddolwyr i ddarparu'r digwyddiadau yma gyda dros 80,000 yn mynychu ar draws y flwyddyn.   


Rhwydwaith Gŵyl Ieuenctid Cymru:

 

Menter rhwydwaith gŵyl ffilm Cymru newydd a ddatblygwyd gan Ganolfan Ffilm Cymru, Wicked Wales a gwyliau allweddol yn y rhanbarth, gyda'r nod o gynyddu rhaglennu ffilm annibynnol Prydeinig a rhyngwladol sydd ar gael i gynulleidfaoedd ifanc ac sydd wedi cael eu gwneud ganddyn nhw. 
Mwy.