Cymru Ar Ffilm - Adnodd Addysg

Mae'r adnodd hwn yn seiliedig ar ffilmiau o gasgliad Archif Genedlaethol Sgrîn a Sain Cymru, ac yn cyflwyno gweithgareddau ar ystod o bynciau a themau addas i'r Cyfnod Sylfaen a Chyfnodau Allweddol 2 - 4. Mae'r ffilmiau ar gael fel pecyn DVD ar wahân, i'w 

Communities and Neighbourhoods [Looking around - Llanferres]

archebu o cymruarffilm@llgc.org.uk (gweler yr adnodd am fanylion). 

Mae’r ffilmiau wedi eu dethol yn arbennig i adlewyrchu gwahanol rannau o Gymru, ac i gynrychioli agweddau ar bum thema allweddol:

  • Byd Gwaith
  • Cymuned a Chymdogaeth
  • Gwyliau a Galifantio
  • Dyddiau Ysgol a Chwarae
  • Rhyfel a Heddwch

War and Peace [Americans]

Mae genres y ffilmiau yn nodweddiadol o gasgliad ehangach AGSSC - o ffilmiau cynnar o ddigwyddiadau ar-y-pryd i ffilmiau cartref ac amatur, ac o gynyrchiadau hyrwyddo a hysbysebu i ddrama a ffilmiau dogfen. Mae’r gweithgareddau yn cynnwys cyfeiriad at bynciau cwricwlwm, i ddangos sut maent yn cwrdd ag amrywiol griteria pwnc ar draws ystod o Gyfnodau Allweddol.

 

 

 

 

 

 

Rydym wedi cynnwys dyfyniad o'r adnodd isod. E-bostiwch cymruarffilm@llgc.org.uk i dderbyn eich copi llawn.

                                                                                                                  

Gallwch hefyd gael dalen wybodaeth i arddangoswyr isod, gyda thelerau a chynghorion rhaglennu:

Pecyn Archif Cymru ar Ffilm - Canllawiau i Arddangoswyr.pdf