Cydgysylltydd Mynediad FAN (Lleoliad Gwaith)

Chapter

Cydgysylltydd Mynediad FAN (Lleoliad Gwaith)

Tymor sefydlog 24 awr yr wythnos am 15 wythnos (Hydref 2018 – Ionawr 2019)

Graddfa Cyflog: £16,286 pro rata

Nod Canolfan Ffilm Cymru (FHW) ydy dod â rhagor o ffilmiau i ragor o bobl mewn rhagor o leoedd o amgylch Cymru. Yn ychwanegol at ei leoliadau aelodau annibynnol, mae Canolfan Ffilm Cymru yn rheolaidd yn datblygu dulliau dyfeisgar i bobl yng Nghymru fynd i’r sinema. Mae Canolfan Ffilm Cymru yn un o naw ‘canolfan’ DU gyfan a gyllidir gan y Sefydliad Ffilm Prydeinig (BFI) i ffurfio Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN), a Chapter a benodwyd fel y Corff Arweiniol Canolfan Ffilm (FHLO) yng Nghymru. Y nod ydy datblygu’r sector arddangos drwy ymchwil penodol, hyfforddiant a chefnogaeth prosiect datblygu cynulleidfa. Ers sefydlu Canolfan Ffilm Cymru yn 2013, mae wedi cefnogi dros 160 o brosiectau sinema cyffrous gan gyrraedd dros 302,000 o aelodau cynulleidfa. Mae Canolfan Ffilm Cymru yn falch o fod yn Ganolfan Arweiniol i Amrywiaeth a Chynhwysiant Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm FAN BFI.

 

Mae Canolfan Ffilm Cymru yn chwilio am ymgeiswyr o gefndiroedd amrywiol i gefnogi Swyddog Mynediad FAN BFI i gydlynu prosiect Amrywiaeth a Chynhwysiant Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN) BFI. Fe fydd deiliad y swydd yn archwilio ac yn trafod cynrychiolaeth ar sgrin, yn y gynulleidfa a thu ôl i’r camera, gyda’r nod o greu mynediad i holl gynulleidfaoedd ffilm i sinema annibynnol Prydeinig a byd ledled y DU, waeth beth fo’r rhwystrau i bresenoldeb y maen nhw’n eu wynebu. Fe fyddan nhw’n cydlynu gydag aelodau FAN BFI i sicrhau rhediad llyfn y prosiect o ddydd i ddydd.

 

Mae ffurflenni cais a disgrifiad swydd ar gael www.chapter.org neu cysylltwch gyda Toki Allison: Toki@filmhubwales.org

 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 5.30pm 31 Awst 2018

 

Cynhelir cyfweliadau: 11 Medi 2018

 

Film Hub Wales Access Coordinator JD August 18 Final Welsh.pdf
Chapter application form Cymraeg.docx