ANIM18: DATHLU ANIMEIDDIO PRYDEINIG

DATGANIAD YR WASG

- YN DOD YN FUAN -
ANIM18: DATHLU ANIMEIDDIO PRYDEINIG
MEWN LLEOLIADAU AR DRAWS Y DU | EBRILL - TACHWEDD 2018

CANOLFAN FFILM CYMRU A CHAPTER (CAERDYDD) YN ARWAIN DATHLIAD ANIMEIDDIO MAWR
www.anim18.co.uk
www.twitter.com/anim18uk

 
Caiff dathliad o animeiddio ar draws y DU, gyda’r bwriad o arddangos y gorau o dalent Prydeinig, ei lansio ym mis Ebrill. O hoff ffilmiau plentyndod i ffilmiau byr arbrofol, fe fydd Anim18 yn cael ei gynnal tan fis Tachwedd gyda dangosiadau, gweithdai a digwyddiadau pop-yp gyda’r nod o roi sylw haeddiannol i animeiddio Prydeinig – y gorffennol, presennol a’r dyfodol.
 
Caiff Anim18 ei lansio yn  Chapter (Caerdydd) fel rhan o Ŵyl Animeiddio Caerdydd ym mis Ebrill, gyda lansiadau lloeren o amgylch y DU. Drwy weithio â’r BFI Film Audience (FAN) a partneriaid fel Into Film, fe fydd yn cynnwys nifer helaeth o leoliadau a 12 o wyliau eraill yn cynnwys Gŵyl Ffilm Belfast, Gŵyl Ffilm Flatpack  Birmingham, Gŵyl Ffilm Ifanc Leeds, Gŵyl Ffilm Ryngwladol CaeredinEncounters ym Mryste a Gŵyl Animeiddio Manceinion.

Fe gynhelir digwyddiadau ledled y DU yn cynnwys dangosiadau yn dathlu clasuron fel Animal Farm a Watership Down, ffilmiau newydd fel Early Man, Aardman a ffilmiau gyda chysylltiad rhyngwladol fel Isle of Dogs Wes Anderson, a gafodd ei wneud ym Mhrydain. Datgelir comisiynau cwbl newydd hefyd.

Dan arweiniad Canolfan Ffilm Cymru a Chapter (Caerdydd) gyda chyfoeth o bartneriaid prosiect, fe fydd y rhaglen yn archwilio hanes animeiddio Prydeinig o dechnegau cynnar i dechnolegau modern fel hapchwarae a VR. Mae’r rhaglen yn rhedeg gyda BFI Animation 2018.

Fe gaiff cynulleidfaoedd y cyfle i weld animeiddiadau wedi’u hail lunio o’r newydd o archifau animeiddio unigryw y BFI a chael cymryd rhan mewn gweithgareddau pop-yp fel anijams a gamejams. Fe fyddan nhw yn gallu arogli eu ffordd drwy ddangosiadau Scratch n Sniff hyd yn oed a phrofi traciau sain byw a chydganu. 

Cefnogir Anim18 gyda chyllid gan BFI, cronfeydd dyfarnu gan y Loteri Cenedlaethl a gan y Cyngor Prydeinig. Nod y fenter ydy creu diddordeb o’r newydd mewn animeiddio Prydeinig, cyflwyno teitlau clasurol yn ôl i’r sgrin fawr a chefnogi arloesi ac arbrofi gan animeiddwyr newydd yn y DU.

Fe fydd y dathliad DU gyfan yn archwilio pedwar prif linyn:

 • Gwleidyddiaeth a Pherswâd: Animeiddio sydd â’r nod o hysbysu a pherswadio, yn cynnwys ffilmiau propaganda, ffilmiau gwybodaeth, ymgyrchoedd cyfiawnder cymdeithasol a ffilmiau gyda neges neu agenda gwleidyddol.
 • Ifanc yn y bôn: Arddangos hoff ffilmiau plentyndod gydag apêl pontio’r cenedlaethau, o deledu plant i ffilmiau i’r teulu.
 • Dymchwel Ffiniau: Archwilio’r gorau mewn animeiddio arbrofol ac arloesi technolegol, yn cynnwys animeiddio cyfrifiadur, hapchwarae a VR.
 • Cysylltiadau: Olrhain cysylltiadau Prydeinig mewn animeiddio rhyngwladol.

Fe fydd Anim18 yn arddangos ac yn dathlu cynhwysiant, gyda phrosiectau arbennig yn canolbwyntio ar Fenywod mewn Animeiddio, partneriaeth gyda BAME yn rhwydwaith Games a digwyddiadau i gynulleidfaoedd ifanc a churadwyr. Dyma fydd y rhaglen DU gyfan gyntaf i weithio ar y cyd gyda’r Strategaeth Sinema Cynhwysol, Mynediad i Bawb FAN dan arweiniad Canolfan Ffilm Cymru, ac fe fydd yn dwyn ynghyd rwydwaith newydd ei datblygu o arbenigedd y diwydiant, partneriaid arddangos a chyrff cymunedol. Fe fydd rhagflas wedi’i gomisiynu o’r newydd i ddathlu’r tymor, yn dangos animeiddio gwreiddiol gan Only Motion (www.onlymotion.co.uk).


Dywedodd Hana Lewis o Ganolfan Ffilm Cymru:

“Fe fydd gan gynulleidfaoedd y cyfle i ddarganfod lleisiau newydd amrywiol a thechnegau’n torri i’r diwydiant a mwynhau clasuron animeiddio Prydeinig fel Animal Farm a When the Wind Blows, mewn lleoliadau sinema ardderchog ledled y DU.

“Mae’n gyfnod cyffrous i rwydwaith cynulleidfa ffilm BFI i ddathlu diwylliant hanesyddol animeiddio Prydeinig yn y DU ac archwilio’r dyfodol. O’r masnachol, i‘r cwlt, diwylliant pop a rhaglennu plant, gall animeiddio Prydeinig apelio at bob oedran.”


Dywedodd Rheolwraig Prosiect Anim18, Rebecca Goldsmith:

“Mae animeiddio fel hud – mae’n dal y dychymyg mewn dull unigryw gan ddod â chymeriadau a straeon yn fyw ar y sgrin. Mae gan y DU dreftadaeth gref o wneud hyn yn dda ac rydym yn gyffrous i fod yn rhoi sylw i animeiddwyr a stiwdios sydd wedi cynhyrchu gwaith arloesol ers dechrau cynnar animeiddio.”


Dywedodd Ben Luxford, Pennaeth Cynulleidfaoedd DU, BFI:

“Mae'r rhaglen hynod o gyffrous yma yn arddangos yr animeiddio trawiadol ac unigryw sydd wedi'i gynhyrchu yn y DU ers yn gynnar yn yr 1990au. Mewn Blwyddyn lle mae BFI yn dathlu pob agwedd o animeiddio, rydyn ni'n arbennig o hapus i gefnogi Canolfan Ffilm Cymru wrth iddyn nhw gyflwyn'r gwaith amrywiol a rhyfeddol yma i gynulleidfaoedd newydd ar draws y DU.”

Fe fydd Anim18 yn lansio gyda digwyddiad ym mhob un o 4 cenedl y DU. Cynhelir y prif ddigwyddiad lansio yng Ngŵyl Animeiddio Caerdydd yn Chapter (Caerdydd) rhwng 19-22 Ebrill. Fe fydd yr arddangosfa 4 diwrnod yma o animeiddio yn cynnwys rhagddangosiad o’r ffilm a enwebwyd ar gyfer yr Oscars, The Breadwinner a rhaglen enfawr o 99 o ffilmiau animeiddio byr.

Fe fydd yr ŵyl ym Mhrifddinas Cymru hefyd yn dathlu Chuck Steel: Night Of The Trampires – y ffilm annibynnol y mae pawb yn siarad amdani, wedi’i gwneud mewn warws ym Mhen-y-bont gan Animortal Studio. Fe fydd y cyfarwyddwr, Mike Mort yn rhoi golwg unigryw y tu ôl i’r golygfeydd yn y ffilm a chyfle i ddod wyneb yn wyneb gyda’r pypedau Trampires anhygoel, strydoedd bach rhyfeddol o fanwl LA a chyfarfod yr arwr ei hun, Chuck Steel. 


Dywedodd Sally Griffith, Cyfarwyddwraig Sinema yn Chapter a Chyfarwyddwraig Canolfan Ffilm Cymru:

“Mae Chapter A Chanolfan Ffilm Cymru yn falch iawn o fod yn arwain y fenter hon. Mae Caerdydd wedi cael ei hen gydnabod fel cartref i animeiddio, o ddyddiau  Jerry The Troublesome Tyke i animeiddwyr fel Joanna Quinn, ennillydd BAFTA a Clothcat Animations, sy’n gweithio heddiw i ryfeddu, herio a diddanu cynulleidfaoedd. Rydym yn falch o allu dathlu’r dreftadaeth honno a chwarae rhan yn natblygiad ei dyfodol.”


Cynhelir digwyddiadau lansio eraill yn Lloegr yng Ngŵyl Ffilm Flatpack Birmingham, yng Ngogledd Iwerddon yng Ngŵyl Ffilm Belfast ac yn yr Alban mewn partneriaeth gyda Gŵyl Ffilm Ryngwladol Caeredin.

Mae trefnwyr Anim18 yn gwahodd cynulleidfaoedd i ymuno a chyfrannu at ganolfan ddigidol; gofod i rannu teitlau ac adnoddau ffilm, arddangos gweithgareddau ar draws y DU a dathlu’r gorau mewn animeiddio Prydeinig www.anim18.co.uk    

“Mae Anim18 fel breuddwyd wedi dod yn wir! Dangosiadau a digwyddiadau animeiddio ar draws y wlad! Hyd yn oed yn well – y gwanwyn yma fe fydd yna ddangosiadau arbennig o animeiddio gan fenywod. Am amser perffaith i fod yn dathlu’r cyfraniad gwych y mae menywod wedi’i wneud i fyd animeiddio.”– Joanna Quinn, Animeiddiwr arobryn (Beryl Productions)

 

[Diwedd]

Am ragor o wybodaeth cysylltwch os gwelwch yn dda gyda Jane Thomas ar hello@janethomaspr.com

neu 07967 351 827. Mae rhagor o wybodaeth a rhestri isod.

 

Digwyddiadau Lansio: 

Math

Lleoliad / Partner

Cynnwys

Lleoliad

Dyddiad

Prif Lansiad

Gŵyl Animeiddio Caerdydd a  Chapter

Cyfle i glywed rhagor am sut y bydd Anim18 yn gweitho gyda llu o bartneriaid ar draws y DU i arddangos y gorau o animeiddio Prydeinig – gorffennol, presennol a dyfodol.

 

Cynnwys unigryw o ‘Night of the Trampires’ – Animeiddio Prydeinig ar waith – a gwesteion arbennig.

 

Llinyn ‘Dymchwel Ffiniau’.

Chapter, Caerdydd

(Cymru)

Gwener 20 Ebrill

6-7pm (i’w gadarnhau)

 

Am ddim ond gyda thocynnau

Lansiad Lloegr

 

Gŵyl Ffilm Flatpack

 

Sgwrs gydag Anne Wood – Sylfaenydd a Chyfarwyddwraig Greadigol Ragdoll Productions.

Dangosiadau a thrafodaethau ar greu gwaith i blant a phobl ifanc.

 

Llinyn ‘Ifanc yn y bôn’.

MAC, Birmingham

(Lloegr)

Sul 22 Ebrill

1:30-3pm

Lansiad Gogledd Iwerddon

Gŵyl Ffilm Belfast

Dangosiad o’r ffilm newydd ‘The Breadwinner’ gyda digwyddiad cysylltiedig.

 

Llinynnau ‘Cysylltiadau’ a ‘Gwleidyddiaeth a Pherswâd’.

Moviehouse, , Belfast

(Gogledd Iwrerddon)

Iau 19 Ebrill

Lansiad yr Alban

 

Mewn partneriaeth gyda Gŵyl Ffilm Caeredin

Dangosiad o’r ffilm newydd ‘The Breadwinner’ gyda chyflwyniad gan yr animeiddiwr Iain Gardner a enwebwyd am BAFTA

 

Llinynnau ‘Cysylltiadau’ a ‘Gwleidyddiaeth a Pherswâd’.

Filmhouse, Caeredn (yr Alban)

 

Sul 22 neu Llun 23 Ebrill – i’w gadarnhau

 

Prosiectau:

Dyddiadau

Partner

Lleoliad

6-9 Mawrth

Into Film – Dangosiadau Gwanwyn (i blant a phobl ifanc) 

DU gyfan

26 Mawrth – 5 Ebrill

Leeds Young Film Festival

Leeds

Lloegr

19-22 Ebrill

Gŵyl Animeiddio Caerdydd

Caerdydd

 

Cymru

20 Mehefin – 1 Gorffennaf

Gŵyl Ffilm Ryngwladol Caeredin

Caeredin

Yr Alban

2 Mehefin – 11 Mehefin

Theatr Clwyd

Yr Wyddgrug

Cymru

18 – 21 Medi

Gŵyl Wicked Wales

Rhyl

Cymru

25-30 Medi

Gŵyl Ffilmiau Byr ac Animeiddio Encounters

Bryste

Lloegr

28-30 Medi

Gŵyl Kotatsu

Caerdydd

Cymru

29 Medi – 6 Hydref

Sensoria Festival

Sheffield

Lloegr

4-7 Hydref

World of Film Festival

Glasgow

Yr Alban

14-16  Tachwedd

Gŵyl Animeiddio Manceinion

Manceinion

Lloegr

 

Gweithgaredd drwy gydol y tymor:

Lleoliad

Lleoliad

Chapter

Caerdydd

Cymru

Small World Theatre

Aberteifi

Cymru

Flicks in the Sticks

Lleoliadau pop-yp

Cymru a Lloegr

MediaActive

Shropshire

 

Lloegr

Midlands Arts Centre (MAC)

Birmingham

 

Lloegr

HOME

Manceinion

Lloegr

Watershed

Bryste

Lloegr

Brewery Arts Centre & Lakes Comic Art Festival

Kendal

Lloegr

Courtyard Hereford

Henffordd

Lloegr

Glasgow Short Film Festival

Glasgow & on tour

Yr Alban

Screen Tiree

Argyll & Bute

Yr Alban

BFI Film Hub Northern Ireland

Amrywiol leoliadau

Gogledd Iwerddon

Nerve Centre, Derry/Belfast

Derry & Belfast

Gogledd Iwerddon

Sol Cinema

Sinema Symudol

i’w gadarnhau

Rhwydwaith Rhaglenwyr Ifanc FAN BFI

DU gyfan

 

NODIADAU i OLYGYDDION:

CHAPTER
Mae Chapter yn un o ganolfannau celfyddydol mwyaf a mwyaf deinamig Ewrop gyda sinemau, theatrau, gofod arddangos, stiwdios a chaffi, barau arobryn a dros 60 o ofod gweithio a rhagor.

Mae gan Chapter enw da yn rhyngwladol am ragoriaeth, arloesedd a chydweithredu. Mae’n cynnig rhaglen sydd yn newid yn barhaus o’r perfformiadau, ffilmiau ac arddangosfeydd gorau o Gymru a thu hwnt.

www.chapter.org      
www.twitter.com/Chaptertweets
 

CANOLFAN FFILM CYMRU
Nod Canolfan Ffilm Cymru ydy cyflwyno rhagor o fflmiau, i ragor o bobl, mewn rhagor o leoedd yng Nghymru. Gyda’i leoliadau aelodau annibynnol mae FHW yn rheolaidd yn datblygu dulliau aloesol  i bobl yng Nghymru fynd i’r sinema  .

Mae Canolfan Ffilm Cymru (FHW) yn un o wyth ‘canolfan’ DU gyfan a gyllidir gan y Sefydliad Ffilm Prydeinig (BFI) i ffurfio Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN), ac mae Chapter wedi’i benodi fel y Corff Arwain Canolfan Ffilm (FHLO) yn Nghymru. Ein nod ydy cyrraedd cynulleidfaoedd trwy ddatblygu’r sector arddangos, cynnig cefnogaeth prosiect ymchwil, hyfforddiant a datblygu cynulleidfaoedd. Ers sefydlu Canolfan Ffilm Cymru yn 2013 rydym wedi cefnogi dros 150 o brosiectau sinema a chyrraedd dros 274,000 o aelodau cynulleidfa.

Mewn partneriaeth gyda’n sinemau, canolfannau celfyddydau, lleoliadau cymunedol, cymdeithasau, gwyliau ac ymarferwyr ffilm ehangach sy’n aelodau, nod FHW ydy dathlu a chefnogi’r sector ffilm diwylliannol bywiog yma yng Nghymru, cydweithio i ehangu a chynyddu dewis i gynulleidfaoedd, waeth lle maen nhw’n byw.

www.twitter.com/FilmHubWales 
www.facebook.com/filmhubwales

 

BFI
BFI ydy’r corff arweiniol ar gyfer ffilm yn y DU gyda’r uchelgais o greu amgylchedd ffilm ffyniannus lle mae modd i arloesi, cyfleoedd a chreadigrwydd ffynnu trwy:

 • Cysylltu cynulleidfaoedd gyda’r dewis ehangaf o sinema Prydeinig a Byd
 • Cadw ac adfer y casgliad ffilm mwyaf arwyddocaol yn y byd ar gyfer heddiw a chenedlaethau’r dyfodol
 • Cefnogi gwneuthurwyr ffilm newydd ac o’r radd flaenaf yn y DU – buddsoddi mewn gwaith creadigol, arbennig ac adloniadol
 • Hyrwyddo ffilm a thalent Prydeinig i’r byd
 • Meithrin y genhedlaeth nesaf o wneuthurwyr a chynulleidfaoedd ffilm

Corff hyd braich y Llywodraeth ydy BFI ac mae’n ddosbarthwr cyllid Loteri i ffilm. Mae BFI yn cyflawni rôl gyhoeddus sydd yn cynnwys agweddau diwylliannol, creadigol ac economaidd ffilm yn y DU. Mae’n cyflawni’r rôl yma

 • Fel corff DU gyfan ar gyfer ffilm, elusen gyda chyllid craidd gan y Llywodraeth
 • Trwy ddarparu cyllid Loteri a Llywodraeth ar gyfer ffilm ar draws y DU
 • Trwy weithio gyda phartneriaid i hyrwyddo safle ffilm yn y DU

Wedi’i sefydlu ym 1933, mae BFI yn elusen gofrestredig wedi’i llywodraethu gan Siarter Brenhinol

Cadeirydd Bwrdd Llywodraethwyr BFI ydy Josh Berger CBE.


Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI
Wedi’i sefydlu yn 2012 i adeiladu cynulleidfaoedd sinema mwy amrywiol ac ehangach i ffilmiau Prydeinig a rhyngwladol, cyflawnodd FAN dros 1,600,000[1] o dderbyniadau cynulleidfa rhwng 2013-17, 40%[2] yn gynulleidfaoedd newydd.

Mae Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI (FAN) yn fenter arloesol sydd yn rhoi cyfle i gynulleidfaoedd ledled y DU weld amrediad amrywiol o ffilmiau mewn sinemau. I wneuthurwyr ffilm mae cael ffilmiau ar sgriniau sinema yn fusnes hynod o gystadleuol, yn enwedig i ffilmiau arbenigol sydd yn cynnwys ffilmiau archif, dogfen, annibynnol ac ieithoedd tramor. Nod FAN BFI ydy newid hyn.

Fe fydd dros £4miliwn o gyllid Loteri Cenedlaethol bob blwyddyn tan 2022 yn galluogi FAN BFI i barhau gyda’i amrediad eang o weithgaredd i annog mwy o ymgysylltiad gyda ffilm annibynnol a Phrydeinig ar draws y DU. Gyda mwy  gyfrifoldeb gwneud penderfyniadau, fe fydd Canolfannau nawr yn cefnogi gwyliau ffilm lleol yn ogystal â chefnogi gweithgaredd datblygu cynulleidfa arloesol, gan eu alluogi i gwrdd ag anghenion penodol eu harddangoswyr a’u cynulleidfoedd lleol. Fe fydd Canolfannau yn cyflenwi mwy o ddewis a mynediad i  amrywiaeth o gynnwys i gynulleidfaoedd ym mhobman, gyda ffocws ar gyrraedd pobl ifanc 16-30 oed.

Chapter ydy corff Arwain Canolfan Ffilm i Gymru (Canolfan Ffilm Cymru).

--
[1]  Gwerthusiad Terfynol Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI, Hydref 2017, gan Morris Hargreaves McIntyre
[2] Gwerthusiad Terfynol Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI, Hydref 2017, gan Morris Hargreaves McIntyre


Y Cyngor Prydeinig  ydy corff rhyngwladol y DU ar gyfer cysylltiadau diwylliannol a chyfleoedd addysgol. Mae’r Cyngor Prydeinig yn creu gwybodaeth a dealltwriaeth cyfeillgar rhwng pob y DU a gwledydd eraill.

www.britishcouncil.org
www.twitter.com/BritishCouncil


Caiff Gŵyl Animeiddio Caerdydd (CAF) ei rhedeg gan y tîm y tu ôl i Cardiff Animation Nights, sydd wedi bod yn cynnal digwyddiadau animeiddio yng Nghaerdydd ers 2014.

Dros bedwar diwrnod rhwng 19-22 Ebrill 2018, fe fydd Gŵyl Animeiddio Caerdydd yn arddangos rhai o’r animeiddio gorau ledled y byd i oedolion, teuluoedd a gwneuthurwyr ffilm gyda detholiad eang o ffilmiau animeiddio byr, ffilmiau, dosbarthiadau meistr, gweithdai, Holi ac Ateb  gwneuthurwyr ffilm,  rhaglen addysgol, dangosiadau tu ôl i’r golygfeydd, ôl-syllol, rhaglen addysgol,  digwyddiadau diwydiant, paneli, digwyddiadau rhwydweithio a phartïon.

Fe fydd CAF a gynhelir yn Chapter, canolfan gelfyddydau fywiog prifddinas Cymru, yn darparu canolbwynt cwbl newydd i gymuned animeiddio ffyniannus Caerdydd ac yn fan cyfarfod i’r diwydiant, animeiddwyr annibynnol a phobl frwdfrydig o’r byd animeiddio ehangach. Fe fydd CAF yn darparu llwyfan newydd yng Nghymru i’r gorau o animeiddio Prydeinig a rhyngwladol ac fe fydd yn croesawu gwneuthurwyr ffilm annibynnol, talent newydd cyffrous a mawrion y diwydiant i brifddinas ieuengaf Ewrop.


Mae Animortal Studio yn stiwdio animeiddio bwrpasol 24,000 troedfedd sgwâr ym Mhen-y-bont, de Cymru. Ei chenhadaeth ydy creu animeiddio gwreiddiol o safon uchel ar gyfer teledu, ffilm ac ar-lein. Mae ffilm gyntaf Animortal, Chuck Steel: Night of the Trampires wedi’i chyfarwyddo gan Mike Mort yn  mynd i gael ei rhyddhau yn 2018.

www.animortalstudio.com
www.twitter.com/AnimortalStudio


Mae Cloth Cat Animation yn stiwdio yng Nghaerdyddd a’r cwmni cynhyrchu animeiddio mwyaf yng Nghymru. Mae Cloth Cat yn arbenigo mewn prosiectau creadigol, dyfeisgar, cyfoethog eu dyluniad gyda sylfaen dechnegol gref ar gyfer pob cynulleidfa trwy gyfresi darlledu, ffilm, hysbysebion, gemau a chynnwys y we.

www.clothcatanimation.com
www.twitter.com/ClothCatAnim


Mae Beryl Productions yn cael ei redeg gan y gyfarwyddwraig Joanna Quinn a enwebwyd ar gyfer yr Oscars a’r cynhyrchydd/awdur Les Mills, ac mae’n arbenigo mewn animeiddio cymeriadau wedi’u llunio’n unigol â llaw. Wedi’i sefydlu ym 1987, cryfder Beryl Productions ydy cynhyrchu animeiddio hygyrch o ansawdd uchel gan ddefnyddio hiwmor fel elfen hanfodol.

www.berylproductions.co.uk/
www.twitter.com/joannaq

 

Coming soon - Anim18 a UK wide celebration of British animation_CYM_FINAL.pdf