Cefnogaeth Hyfforddi a Sgiliau

 

Rhagor o bobl, Rhagor o Leoedd, Rhagor o Ffilmiau

Cefnogi gwaith arddangoswyr, cynnig ysbrydoliaeth, cefnogaeth a chynhwysiant, dod â ffilmiau Prydeinig a rhyngwladol i gynulleidfaodd ar draws Cymru a’r DU. 

Ers 2013, mae FHW wedi cefnogi’r sector arddangos yng Nghymru gydag 118 bwrseriaeth ac rydym wedi cael dros 1692 o ymgysylltiadau unigol gyda gwahanol weithdai, cymorthfeydd a digwyddiadau.   

 

Cyflwyniad 

Mae Canolfan Ffilm Cymru (FHW) yn un o wyth ‘canolfan’ DU gyfan a gyllidir gan y Sefydliad Ffilm Prydeinig (BFI) i ffurfio Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN), ac mae Chapter wedi’i benodi fel y Corff Arwain Canolfan Ffilm (FHLO) yn Nghymru. Ein nod ydy cyrraedd cynulleidfaoedd trwy ddatblygu’r sector arddangos, cynnig cefnogaeth prosiect ymchwil, hyfforddiant a datblygu cynulleidfaoedd. Ers sefydlu Canolfan Ffilm Cymru yn 2013 rydym wedi cefnogi dros 195 o brosiectau sinema a chyrraedd dros 288,000 o aelodau cynulleidfa.

Mae cynhwysiant wrth galon popeth a wnawn, hyrwyddo amrywiaeth ein cynulleidfaoedd a’n rhwydwaith arddangos eclectig.Rydym yn cydnabod arwyddocad ffilm i gymunedau gwledig ynysig a’n cynulleidfaoedd ifanc yng Nghymru.  Rydym yn dathlu grym ffilm i greu partneriaethau cadarnhaol, sgiliau newid bywyd a gwerth sylfaenol ffilm fel treftadaeth a ffurf gelf, hyrwyddo Cymru fel conglfaen ar gyfer diwylliant ffilm.

 

CAMAU NESAF – CEFNOGAETH BWRSERIAETH

 


OTHER SUPPORT AVAILABLE FOR FHW MEMBERS:

FHW offers opportunities year round for independent exhibition activity in Wales. See the links below;

Members can apply to all of the above offers. We also offer networking events, training courses, marketing support, film news and the opportunity to participate in national film seasons like ANIM18.

Am wybodaeth ynghylch rhywfaint o’n gwaith hyd yn hyn, gweler ein Uchafbwyntiau FHW.
 

DIM YN AELOD ETO?

  • Gallwch ymuno yma, manteisio ar yr amrediad o fanteisiom ac fe fyddwn yn eich rhoi ar y rhestr ar gyfer ein bwletin sydd yn cynnwys gwybodaeth am y cyfan o’r uchod.
  • Os ydych yn wneuthurwr ffilm, edrychwch ar y dudalen cefnogaeth i ddarganfod rhagor yma.