July 30, 06:30pm

Sinemaes: Y Syrcas

Eisteddfod Maes, Abergavenny
Gwefan yr Eisteddfod


Pan ddaw syrcas deithiol Fictorianaidd i Dregaron yng Ngheredigion, maen nhw’n cynnig llawer mwy nag adloniant i Sara, merch ifanc sydd dan reolaeth a chrefydd llym ei thad mewn pentref llawn ofergoeledd. Mae’r Cyfarwyddwr Kevin Allen (Twin Town) yn adrodd y stori gynnes a doniol yma am berthynas y dref gyda chriw’r syrcas a Jwmbi, eliffant a fu farw ac sydd yn  ôl yr hanes wedi’i gladdu y tu ôl i Westy’r Talbot yn y dref ym 1848.


Gyda Popeth yn Gymraeg Rhaglenni 2 – Mae’r bennod yn dilyn y bardd Ifor ap Gyn i’r Fenni wrth iddo wynebu’r her ieithyddol annarferol o deithio ledled Cymru gan siarad Cymraeg yn unig, gyda chanlyniadau rhyfeddol!


Hyd: 107 munud