August 02, 06:00pm

Sinemaes: Hedd Wyn

Eisteddfod Maes, Abergavenny
Gwefan yr Eisteddfod


Mae bardd  ifanc yng Ngogledd Cymru yn cystadlu dan ei enw barddol Hedd Wyn  am y Gadair, y wobr uchaf ei bri yn yr Eisteddfod Genedlaethol, ond cyn cyhoeddi’r ennillydd mae’n cael ei anfon i ymladd gyda’r Saeson yn ffosydd y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae’r sinematograffi gwych sydd yn darlunio’r gwrthgyferbyniad rhwng harddwch ei gartref ym Meirionnydd ac erchyllterau Passchendaele yn cyfleu oferedd  rhyfel yn y ffilm gyntaf  hon o Gymru i gael ei henwebu fel ffilm Iaith Dramor Orau yn y Gwobrau Academi Americanaidd.


Wrth i’r Eisteddfod nodi canmlwyddiant y Rhyfel Mawr y flwyddyn nesaf, dewch i glywed Aled a Dafydd Hughes o Cowbois Rhos Botwnnog yn trafod cynllun cerdd Hedd Wyn, prosiect cyngerdd agoriadol yr Eisteddfod ym Môn.  Mae’r gwaith o greu cyfanwaith wedi cychwyn a dyma’r cyfle cyntaf i glywed peth o’r gerddoriaeth a fydd yn cael ei berfformio ar y noson.  Mari Lloyd Pritchard, cyd-lynydd y prosiect  sy’n holi’r ddau frawd.

 
Hyd: 123 munud