July 30, 09:30am

Sinemaes: Dyddiau Da - Cefn Gwlad Cymru ar ffilm

Eisteddfod Maes, Abergavenny
Gwefan yr Eisteddfod


Oedden nhw’n ddyddiau da? Yn y detholiad hwn o gasgliad Archif Genedlaethol Sgrîn a Sain Cymru, cawn gip unigryw ar gymunedau a chymeriadau Cymru’r ganrif ddiwethaf. O fywyd cefn gwlad i ddathliadau cymunedol, o firi ffair a charnifal i fwrlwm eisteddfodol, cawn weld nad oedd bywyd ers talwm yn ddu a gwyn o bell ffordd, a bod camerau’r Cymry o Fôn i Fynwy wedi wedi ffilmio agweddau ar fywyd na fu’r newreels na Hollywood ar eu cyfyl!


Hyd: 90 munud