Membership Application Form

MEMBERSHIP APPLICATION FORM.
Please complete all sections of this form.

Do you agree that we can use your contact details for the purpose set out in the membership declaration above?
Please specify | Noder os gwelwch yn dda
Please select all that apply | Dewiswch pob un sydd yn berthnasol
Please specify | Noder os gwelwch yn dda
For the most recent financial year | am y flwyddyn ariannol ddiweddaraf.
Please specify | Noder os gwelwch yn dda
Please specify | Noder os gwelwch yn dda.
Please specify | Noder os gwelwch yn dda
Please specify | Noder os gwelwch yn dda
(e.g. 1 x Programmer or 1 x Duty Manager who covers cinema programme and other duties etc. / e.e. 1 x Rhaglennydd neu 1 x Rheolwr/wraig Dyletswydd sy’n trafod rhaglen y sinema a dyletswyddau eraill etc.)
Box office for the last year (so that we can review independent film data across Wales) / Swyddfa docynnau am y fleyddyn ddiwethad (er mwyn inni adolygu data ffilm annibynnol ar draws Cymru)
A picture of your venue, with your permission to use on our website/social media platforms / Ffotograff o’ch lleoliad, gyda’ch caniatad chi i’w ddefnyddio ar ein gwefan/platfformau cyfryngau cymdeithasol.